ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและการบริหารจัดการกองทุนการเงินชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและการบริหารจัดการกองทุนการเงินชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง
นักวิจัย : เริงชัย ตันสุชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เริงชัย ตันสุชาติ . (2548). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและการบริหารจัดการกองทุนการเงินชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เริงชัย ตันสุชาติ . 2548. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและการบริหารจัดการกองทุนการเงินชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เริงชัย ตันสุชาติ . "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและการบริหารจัดการกองทุนการเงินชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.
เริงชัย ตันสุชาติ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและการบริหารจัดการกองทุนการเงินชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2548.