ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกเดือย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกเดือย
นักวิจัย : วิวัฒน์ หวังเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ หวังเจริญ . (2548). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกเดือย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิวัฒน์ หวังเจริญ . 2548. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกเดือย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิวัฒน์ หวังเจริญ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกเดือย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.
วิวัฒน์ หวังเจริญ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกเดือย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2548.