ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาวิธีผลิตผลไม้นอกฤดู, การแปรรูป, การเก็บรักษา,วิธีการบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งและจำหน่าย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาวิธีผลิตผลไม้นอกฤดู, การแปรรูป, การเก็บรักษา,วิธีการบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งและจำหน่าย
นักวิจัย : พาวิน มะโนชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พาวิน มะโนชัย . (2548). ศึกษาวิธีผลิตผลไม้นอกฤดู, การแปรรูป, การเก็บรักษา,วิธีการบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งและจำหน่าย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พาวิน มะโนชัย . 2548. "ศึกษาวิธีผลิตผลไม้นอกฤดู, การแปรรูป, การเก็บรักษา,วิธีการบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งและจำหน่าย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พาวิน มะโนชัย . "ศึกษาวิธีผลิตผลไม้นอกฤดู, การแปรรูป, การเก็บรักษา,วิธีการบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งและจำหน่าย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.
พาวิน มะโนชัย . ศึกษาวิธีผลิตผลไม้นอกฤดู, การแปรรูป, การเก็บรักษา,วิธีการบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งและจำหน่าย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2548.