ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ระบบการศึกษาและชุมชนบ้านแม่โจ้อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ระบบการศึกษาและชุมชนบ้านแม่โจ้อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ดนุวัต เพ็งอ้น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดนุวัต เพ็งอ้น . (2548). การศึกษาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ระบบการศึกษาและชุมชนบ้านแม่โจ้อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดนุวัต เพ็งอ้น . 2548. "การศึกษาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ระบบการศึกษาและชุมชนบ้านแม่โจ้อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดนุวัต เพ็งอ้น . "การศึกษาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ระบบการศึกษาและชุมชนบ้านแม่โจ้อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.
ดนุวัต เพ็งอ้น . การศึกษาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ระบบการศึกษาและชุมชนบ้านแม่โจ้อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2548.