ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอิทธิพลของระบบการปูลกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอิทธิพลของระบบการปูลกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
นักวิจัย : ดนุวัต เพ็งอ้น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดนุวัต เพ็งอ้น . (2548). การศึกษาอิทธิพลของระบบการปูลกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดนุวัต เพ็งอ้น . 2548. "การศึกษาอิทธิพลของระบบการปูลกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดนุวัต เพ็งอ้น . "การศึกษาอิทธิพลของระบบการปูลกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.
ดนุวัต เพ็งอ้น . การศึกษาอิทธิพลของระบบการปูลกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2548.