ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมักที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมักที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549)
นักวิจัย : สมปอง สรวมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมปอง สรวมศิริ . (2548). การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมักที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549).
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . 2548. "การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมักที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549)".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . "การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมักที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549)."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.
สมปอง สรวมศิริ . การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมักที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2548.