ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ rice ragged stunt virus

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ rice ragged stunt virus
นักวิจัย : อุทัย รุ่งเรืองศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทัย รุ่งเรืองศรี . (2548). กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ rice ragged stunt virus.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อุทัย รุ่งเรืองศรี . 2548. "กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ rice ragged stunt virus".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อุทัย รุ่งเรืองศรี . "กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ rice ragged stunt virus."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.
อุทัย รุ่งเรืองศรี . กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ rice ragged stunt virus. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2548.