ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การระบุโมเลกุลเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับยีนควบคุมลักษณะความต้านทาน โรคเส้นใบเหลืองกระเจี๊ยบเขียว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การระบุโมเลกุลเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับยีนควบคุมลักษณะความต้านทาน โรคเส้นใบเหลืองกระเจี๊ยบเขียว
นักวิจัย : วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ . (2548). การระบุโมเลกุลเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับยีนควบคุมลักษณะความต้านทาน โรคเส้นใบเหลืองกระเจี๊ยบเขียว.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ . 2548. "การระบุโมเลกุลเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับยีนควบคุมลักษณะความต้านทาน โรคเส้นใบเหลืองกระเจี๊ยบเขียว".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ . "การระบุโมเลกุลเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับยีนควบคุมลักษณะความต้านทาน โรคเส้นใบเหลืองกระเจี๊ยบเขียว."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.
วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ . การระบุโมเลกุลเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับยีนควบคุมลักษณะความต้านทาน โรคเส้นใบเหลืองกระเจี๊ยบเขียว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2548.