ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก
นักวิจัย : นิพนธ์ ไชยมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิพนธ์ ไชยมงคล . (2547). การจัดการโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิพนธ์ ไชยมงคล . 2547. "การจัดการโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิพนธ์ ไชยมงคล . "การจัดการโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547. Print.
นิพนธ์ ไชยมงคล . การจัดการโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2547.