ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การห่อหุ้มมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัตถุมีคมด้วยขยะโฟมเพื่อการขนส่งไปเผาไหม้ที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การห่อหุ้มมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัตถุมีคมด้วยขยะโฟมเพื่อการขนส่งไปเผาไหม้ที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
นักวิจัย : ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . (2547). การห่อหุ้มมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัตถุมีคมด้วยขยะโฟมเพื่อการขนส่งไปเผาไหม้ที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . 2547. "การห่อหุ้มมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัตถุมีคมด้วยขยะโฟมเพื่อการขนส่งไปเผาไหม้ที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . "การห่อหุ้มมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัตถุมีคมด้วยขยะโฟมเพื่อการขนส่งไปเผาไหม้ที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547. Print.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . การห่อหุ้มมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัตถุมีคมด้วยขยะโฟมเพื่อการขนส่งไปเผาไหม้ที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2547.