ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงร่าง UML ของเว็บแอพพลิเคชันสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงร่าง UML ของเว็บแอพพลิเคชันสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : รังสิต ศิริรังษี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รังสิต ศิริรังษี . (2547). โครงร่าง UML ของเว็บแอพพลิเคชันสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
รังสิต ศิริรังษี . 2547. "โครงร่าง UML ของเว็บแอพพลิเคชันสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
รังสิต ศิริรังษี . "โครงร่าง UML ของเว็บแอพพลิเคชันสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547. Print.
รังสิต ศิริรังษี . โครงร่าง UML ของเว็บแอพพลิเคชันสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2547.