ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาทักษะและการจัดการด้านการนวดแผนไทยเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาทักษะและการจัดการด้านการนวดแผนไทยเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน
นักวิจัย : อดิศร คันธรส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อดิศร คันธรส . (2547). การวิจัยและพัฒนาทักษะและการจัดการด้านการนวดแผนไทยเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อดิศร คันธรส . 2547. "การวิจัยและพัฒนาทักษะและการจัดการด้านการนวดแผนไทยเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อดิศร คันธรส . "การวิจัยและพัฒนาทักษะและการจัดการด้านการนวดแผนไทยเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547. Print.
อดิศร คันธรส . การวิจัยและพัฒนาทักษะและการจัดการด้านการนวดแผนไทยเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2547.