ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
นักวิจัย : พาวิน มะโนชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พาวิน มะโนชัย . (2547). การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พาวิน มะโนชัย . 2547. "การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พาวิน มะโนชัย . "การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547. Print.
พาวิน มะโนชัย . การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2547.