ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยพัฒนาการเลี้ยงปลาโดยใช้มูลสุกรและไก่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยพัฒนาการเลี้ยงปลาโดยใช้มูลสุกรและไก่
นักวิจัย : อภินันท์ สุวรรณรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . (2547). การวิจัยพัฒนาการเลี้ยงปลาโดยใช้มูลสุกรและไก่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . 2547. "การวิจัยพัฒนาการเลี้ยงปลาโดยใช้มูลสุกรและไก่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . "การวิจัยพัฒนาการเลี้ยงปลาโดยใช้มูลสุกรและไก่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547. Print.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . การวิจัยพัฒนาการเลี้ยงปลาโดยใช้มูลสุกรและไก่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2547.