ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอิทธิพลของระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอิทธิพลของระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
นักวิจัย : ดนุวัต เพ็งอ้น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดนุวัต เพ็งอ้น . (2547). การศึกษาอิทธิพลของระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดนุวัต เพ็งอ้น . 2547. "การศึกษาอิทธิพลของระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดนุวัต เพ็งอ้น . "การศึกษาอิทธิพลของระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547. Print.
ดนุวัต เพ็งอ้น . การศึกษาอิทธิพลของระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2547.