ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา
นักวิจัย : สุทัศน์ ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทัศน์ ศิริ . (2546). การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุทัศน์ ศิริ . 2546. "การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุทัศน์ ศิริ . "การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546. Print.
สุทัศน์ ศิริ . การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2546.