ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีวประวัติบางประการของปลาเศรษฐกิจบางชนิดในเขื่อนแม่งัด - สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การศึกษาการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจบางชนิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีวประวัติบางประการของปลาเศรษฐกิจบางชนิดในเขื่อนแม่งัด - สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การศึกษาการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจบางชนิด
นักวิจัย : อภินันท์ สุวรรณรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . (2546). ชีวประวัติบางประการของปลาเศรษฐกิจบางชนิดในเขื่อนแม่งัด - สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การศึกษาการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจบางชนิด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . 2546. "ชีวประวัติบางประการของปลาเศรษฐกิจบางชนิดในเขื่อนแม่งัด - สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การศึกษาการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจบางชนิด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . "ชีวประวัติบางประการของปลาเศรษฐกิจบางชนิดในเขื่อนแม่งัด - สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การศึกษาการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจบางชนิด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546. Print.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . ชีวประวัติบางประการของปลาเศรษฐกิจบางชนิดในเขื่อนแม่งัด - สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การศึกษาการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจบางชนิด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2546.