ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์เอื้องแซะหอมพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมเอื้องแซะหอม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์เอื้องแซะหอมพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมเอื้องแซะหอม
นักวิจัย : เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . (2546). การปรับปรุงพันธุ์เอื้องแซะหอมพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมเอื้องแซะหอม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . 2546. "การปรับปรุงพันธุ์เอื้องแซะหอมพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมเอื้องแซะหอม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . "การปรับปรุงพันธุ์เอื้องแซะหอมพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมเอื้องแซะหอม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546. Print.
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . การปรับปรุงพันธุ์เอื้องแซะหอมพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมเอื้องแซะหอม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2546.