ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม
นักวิจัย : ลักขณา เพ็ชรประดับ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลักขณา เพ็ชรประดับ . (2546). ระบบการขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ลักขณา เพ็ชรประดับ . 2546. "ระบบการขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ลักขณา เพ็ชรประดับ . "ระบบการขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546. Print.
ลักขณา เพ็ชรประดับ . ระบบการขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2546.