ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบวิทยาเขต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบวิทยาเขต
นักวิจัย : สรัญญา โชติรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรัญญา โชติรัตน์ . (2545). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบวิทยาเขต.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สรัญญา โชติรัตน์ . 2545. "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบวิทยาเขต".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สรัญญา โชติรัตน์ . "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบวิทยาเขต."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545. Print.
สรัญญา โชติรัตน์ . โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบวิทยาเขต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2545.