ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยส่งเสริมแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยส่งเสริมแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
นักวิจัย : สรัญญา โชติรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรัญญา โชติรัตน์ . (2545). ปัจจัยส่งเสริมแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สรัญญา โชติรัตน์ . 2545. "ปัจจัยส่งเสริมแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สรัญญา โชติรัตน์ . "ปัจจัยส่งเสริมแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545. Print.
สรัญญา โชติรัตน์ . ปัจจัยส่งเสริมแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2545.