ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอกในระบบเกษตรที่ยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอกในระบบเกษตรที่ยั่งยืน
นักวิจัย : พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . (2545). การพัฒนาพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอกในระบบเกษตรที่ยั่งยืน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . 2545. "การพัฒนาพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอกในระบบเกษตรที่ยั่งยืน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . "การพัฒนาพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอกในระบบเกษตรที่ยั่งยืน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545. Print.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . การพัฒนาพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอกในระบบเกษตรที่ยั่งยืน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2545.