ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัย และพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตร เพื่อสุขภาพและความอยู่รอด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัย และพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตร เพื่อสุขภาพและความอยู่รอด
นักวิจัย : ดนุวัต เพ็งอ้น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดนุวัต เพ็งอ้น . (2545). การวิจัย และพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตร เพื่อสุขภาพและความอยู่รอด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดนุวัต เพ็งอ้น . 2545. "การวิจัย และพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตร เพื่อสุขภาพและความอยู่รอด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดนุวัต เพ็งอ้น . "การวิจัย และพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตร เพื่อสุขภาพและความอยู่รอด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545. Print.
ดนุวัต เพ็งอ้น . การวิจัย และพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตร เพื่อสุขภาพและความอยู่รอด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2545.