ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคเหนือ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคเหนือ
นักวิจัย : ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ . (2544). ความต้องการศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคเหนือ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ . 2544. "ความต้องการศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคเหนือ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ . "ความต้องการศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคเหนือ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ . ความต้องการศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคเหนือ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.