ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเอื้องหมายนาและวิธีปลูกเลี้ยงเพื่อใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเอื้องหมายนาและวิธีปลูกเลี้ยงเพื่อใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ
นักวิจัย : พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . (2544). การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเอื้องหมายนาและวิธีปลูกเลี้ยงเพื่อใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . 2544. "การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเอื้องหมายนาและวิธีปลูกเลี้ยงเพื่อใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . "การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเอื้องหมายนาและวิธีปลูกเลี้ยงเพื่อใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเอื้องหมายนาและวิธีปลูกเลี้ยงเพื่อใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.