ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการเพิ่มมูลค่าของลูกโคนมเพศผู้โดยการผลิตเนื้อลูกโควัยอ่อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการเพิ่มมูลค่าของลูกโคนมเพศผู้โดยการผลิตเนื้อลูกโควัยอ่อน
นักวิจัย : สมปอง สรวมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมปอง สรวมศิริ . (2544). แนวทางการเพิ่มมูลค่าของลูกโคนมเพศผู้โดยการผลิตเนื้อลูกโควัยอ่อน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . 2544. "แนวทางการเพิ่มมูลค่าของลูกโคนมเพศผู้โดยการผลิตเนื้อลูกโควัยอ่อน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . "แนวทางการเพิ่มมูลค่าของลูกโคนมเพศผู้โดยการผลิตเนื้อลูกโควัยอ่อน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
สมปอง สรวมศิริ . แนวทางการเพิ่มมูลค่าของลูกโคนมเพศผู้โดยการผลิตเนื้อลูกโควัยอ่อน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.