ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะนาว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะนาว
นักวิจัย : สุจิตรา รตนะมโน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจิตรา รตนะมโน . (2544). เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะนาว.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุจิตรา รตนะมโน . 2544. "เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะนาว".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุจิตรา รตนะมโน . "เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะนาว."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
สุจิตรา รตนะมโน . เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะนาว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.