ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตระยะ 10 ปี (พ.ศ.2545-2554)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตระยะ 10 ปี (พ.ศ.2545-2554)
นักวิจัย : สรัญญา โชติรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรัญญา โชติรัตน์ . (2544). แนวโน้มแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตระยะ 10 ปี (พ.ศ.2545-2554).
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สรัญญา โชติรัตน์ . 2544. "แนวโน้มแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตระยะ 10 ปี (พ.ศ.2545-2554)".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สรัญญา โชติรัตน์ . "แนวโน้มแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตระยะ 10 ปี (พ.ศ.2545-2554)."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
สรัญญา โชติรัตน์ . แนวโน้มแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตระยะ 10 ปี (พ.ศ.2545-2554). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.