ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบห้องรมควันลำไย และระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบห้องรมควันลำไย และระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์
นักวิจัย : กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . (2544). การออกแบบห้องรมควันลำไย และระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . 2544. "การออกแบบห้องรมควันลำไย และระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . "การออกแบบห้องรมควันลำไย และระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . การออกแบบห้องรมควันลำไย และระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.