ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ . (2544). การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ . 2544. "การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ . "การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ . การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.