ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช
นักวิจัย : ดำเกิง ป้องพาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดำเกิง ป้องพาล . (2544). การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดำเกิง ป้องพาล . 2544. "การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดำเกิง ป้องพาล . "การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
ดำเกิง ป้องพาล . การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.