ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนากระเจี๊ยบเขียว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนากระเจี๊ยบเขียว
นักวิจัย : ฉันทนา วิชรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉันทนา วิชรัตน์ . (2544). การวิจัยและพัฒนากระเจี๊ยบเขียว.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฉันทนา วิชรัตน์ . 2544. "การวิจัยและพัฒนากระเจี๊ยบเขียว".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฉันทนา วิชรัตน์ . "การวิจัยและพัฒนากระเจี๊ยบเขียว."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
ฉันทนา วิชรัตน์ . การวิจัยและพัฒนากระเจี๊ยบเขียว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.