ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย
นักวิจัย : พาวิน มะโนชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พาวิน มะโนชัย . (2544). การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พาวิน มะโนชัย . 2544. "การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พาวิน มะโนชัย . "การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
พาวิน มะโนชัย . การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.