ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างถั่วเหลืองโดยใช้โปรตีนห่อหุ้ม และ/หรือ โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดโรค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างถั่วเหลืองโดยใช้โปรตีนห่อหุ้ม และ/หรือ โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดโรค
นักวิจัย : พิภัทร เจียมพิริยะกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิภัทร เจียมพิริยะกุล . (2544). การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างถั่วเหลืองโดยใช้โปรตีนห่อหุ้ม และ/หรือ โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดโรค.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิภัทร เจียมพิริยะกุล . 2544. "การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างถั่วเหลืองโดยใช้โปรตีนห่อหุ้ม และ/หรือ โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดโรค".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิภัทร เจียมพิริยะกุล . "การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างถั่วเหลืองโดยใช้โปรตีนห่อหุ้ม และ/หรือ โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดโรค."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
พิภัทร เจียมพิริยะกุล . การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างถั่วเหลืองโดยใช้โปรตีนห่อหุ้ม และ/หรือ โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดโรค. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.