ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของชนิดปลาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของชนิดปลาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
นักวิจัย : อภินันท์ สุวรรณรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . (2544). ความหลากหลายของชนิดปลาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . 2544. "ความหลากหลายของชนิดปลาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . "ความหลากหลายของชนิดปลาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ . ความหลากหลายของชนิดปลาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2544.