ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตกุนเชียงไขมันต่ำจากแป้งบุก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตกุนเชียงไขมันต่ำจากแป้งบุก
นักวิจัย : ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี . (2543). การผลิตกุนเชียงไขมันต่ำจากแป้งบุก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี . 2543. "การผลิตกุนเชียงไขมันต่ำจากแป้งบุก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี . "การผลิตกุนเชียงไขมันต่ำจากแป้งบุก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543. Print.
ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี . การผลิตกุนเชียงไขมันต่ำจากแป้งบุก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2543.