ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและประเมินผลเครื่องให้น้ำระหว่างแปลงพืชไร่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและประเมินผลเครื่องให้น้ำระหว่างแปลงพืชไร่
นักวิจัย : เสมอขวัญ ตันติกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสมอขวัญ ตันติกุล . (2543). การออกแบบและประเมินผลเครื่องให้น้ำระหว่างแปลงพืชไร่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เสมอขวัญ ตันติกุล . 2543. "การออกแบบและประเมินผลเครื่องให้น้ำระหว่างแปลงพืชไร่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เสมอขวัญ ตันติกุล . "การออกแบบและประเมินผลเครื่องให้น้ำระหว่างแปลงพืชไร่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543. Print.
เสมอขวัญ ตันติกุล . การออกแบบและประเมินผลเครื่องให้น้ำระหว่างแปลงพืชไร่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2543.