ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาปอสาสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาปอสาสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
นักวิจัย : ลักขณา เพ็ชรประดับ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลักขณา เพ็ชรประดับ . (2543). การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาปอสาสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ลักขณา เพ็ชรประดับ . 2543. "การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาปอสาสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ลักขณา เพ็ชรประดับ . "การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาปอสาสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543. Print.
ลักขณา เพ็ชรประดับ . การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาปอสาสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2543.