ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง
นักวิจัย : ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . (2543). การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . 2543. "การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . "การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543. Print.
ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2543.