ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการในการพัฒนามาตราฐานวิชาชีพของอาจารย์:มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการในการพัฒนามาตราฐานวิชาชีพของอาจารย์:มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักวิจัย : ฝันจิต แต้มทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฝันจิต แต้มทอง . (2542). ความต้องการในการพัฒนามาตราฐานวิชาชีพของอาจารย์:มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฝันจิต แต้มทอง . 2542. "ความต้องการในการพัฒนามาตราฐานวิชาชีพของอาจารย์:มหาวิทยาลัยแม่โจ้".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฝันจิต แต้มทอง . "ความต้องการในการพัฒนามาตราฐานวิชาชีพของอาจารย์:มหาวิทยาลัยแม่โจ้."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542. Print.
ฝันจิต แต้มทอง . ความต้องการในการพัฒนามาตราฐานวิชาชีพของอาจารย์:มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2542.