ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพด้านการจัดการข่าวสารข้อมูลของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพด้านการจัดการข่าวสารข้อมูลของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ . (2541). ศักยภาพด้านการจัดการข่าวสารข้อมูลของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ . 2541. "ศักยภาพด้านการจัดการข่าวสารข้อมูลของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ . "ศักยภาพด้านการจัดการข่าวสารข้อมูลของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541. Print.
อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ . ศักยภาพด้านการจัดการข่าวสารข้อมูลของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2541.