ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของพื้นที่สงวนหรือพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของพื้นที่สงวนหรือพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : นำชัย ทนุผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นำชัย ทนุผล . (2541). การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของพื้นที่สงวนหรือพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นำชัย ทนุผล . 2541. "การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของพื้นที่สงวนหรือพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นำชัย ทนุผล . "การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของพื้นที่สงวนหรือพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541. Print.
นำชัย ทนุผล . การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของพื้นที่สงวนหรือพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2541.