ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรวบรวมและศึกษาลักษณะของเยอร์บีร่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรวบรวมและศึกษาลักษณะของเยอร์บีร่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
นักวิจัย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . (2541). การรวบรวมและศึกษาลักษณะของเยอร์บีร่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . 2541. "การรวบรวมและศึกษาลักษณะของเยอร์บีร่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . "การรวบรวมและศึกษาลักษณะของเยอร์บีร่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541. Print.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . การรวบรวมและศึกษาลักษณะของเยอร์บีร่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2541.