ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์แตงโมไม่มีเมล็ดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์แตงโมไม่มีเมล็ดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด
นักวิจัย : สถิตย์ วิมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถิตย์ วิมล . (2541). การปรับปรุงพันธุ์แตงโมไม่มีเมล็ดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สถิตย์ วิมล . 2541. "การปรับปรุงพันธุ์แตงโมไม่มีเมล็ดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สถิตย์ วิมล . "การปรับปรุงพันธุ์แตงโมไม่มีเมล็ดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541. Print.
สถิตย์ วิมล . การปรับปรุงพันธุ์แตงโมไม่มีเมล็ดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2541.