ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ข่าวข้อมูลกับการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของแม่บ้านเกษตรกร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ข่าวข้อมูลกับการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของแม่บ้านเกษตรกร
นักวิจัย : อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ . (2540). การรับรู้ข่าวข้อมูลกับการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของแม่บ้านเกษตรกร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ . 2540. "การรับรู้ข่าวข้อมูลกับการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของแม่บ้านเกษตรกร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ . "การรับรู้ข่าวข้อมูลกับการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของแม่บ้านเกษตรกร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2540. Print.
อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ . การรับรู้ข่าวข้อมูลกับการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของแม่บ้านเกษตรกร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2540.