ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ใบถั่วอาหารสัตว์ในอาหารลูกโคนม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ใบถั่วอาหารสัตว์ในอาหารลูกโคนม
นักวิจัย : สมปอง สรวมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมปอง สรวมศิริ . (2540). การใช้ใบถั่วอาหารสัตว์ในอาหารลูกโคนม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . 2540. "การใช้ใบถั่วอาหารสัตว์ในอาหารลูกโคนม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . "การใช้ใบถั่วอาหารสัตว์ในอาหารลูกโคนม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2540. Print.
สมปอง สรวมศิริ . การใช้ใบถั่วอาหารสัตว์ในอาหารลูกโคนม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2540.