ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมกรรมวิธีอบแห้งผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อการค้า ในระดับการนำไปใช้สำหรับเกษตรกร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมกรรมวิธีอบแห้งผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อการค้า ในระดับการนำไปใช้สำหรับเกษตรกร
นักวิจัย : จรูญ พุทธจรรยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรูญ พุทธจรรยา . (2539). แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมกรรมวิธีอบแห้งผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อการค้า ในระดับการนำไปใช้สำหรับเกษตรกร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จรูญ พุทธจรรยา . 2539. "แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมกรรมวิธีอบแห้งผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อการค้า ในระดับการนำไปใช้สำหรับเกษตรกร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จรูญ พุทธจรรยา . "แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมกรรมวิธีอบแห้งผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อการค้า ในระดับการนำไปใช้สำหรับเกษตรกร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539. Print.
จรูญ พุทธจรรยา . แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมกรรมวิธีอบแห้งผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อการค้า ในระดับการนำไปใช้สำหรับเกษตรกร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2539.