ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวจากน้ำนมถั่วเหลือง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวจากน้ำนมถั่วเหลือง
นักวิจัย : วิวัฒน์ หวังเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ หวังเจริญ . (2539). การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวจากน้ำนมถั่วเหลือง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิวัฒน์ หวังเจริญ . 2539. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวจากน้ำนมถั่วเหลือง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิวัฒน์ หวังเจริญ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวจากน้ำนมถั่วเหลือง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539. Print.
วิวัฒน์ หวังเจริญ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวจากน้ำนมถั่วเหลือง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2539.