ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารอี.เอ็ม ในสวนลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารอี.เอ็ม ในสวนลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน
นักวิจัย : นำชัย ทนุผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นำชัย ทนุผล . (2539). การใช้สารอี.เอ็ม ในสวนลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นำชัย ทนุผล . 2539. "การใช้สารอี.เอ็ม ในสวนลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นำชัย ทนุผล . "การใช้สารอี.เอ็ม ในสวนลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539. Print.
นำชัย ทนุผล . การใช้สารอี.เอ็ม ในสวนลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2539.