ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสโรคพืชด้วยเทคนิคแบบ Elisa dot blotting และ Western blotting

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสโรคพืชด้วยเทคนิคแบบ Elisa dot blotting และ Western blotting
นักวิจัย : อุทัย รุ่งเรืองศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทัย รุ่งเรืองศรี . (2539). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสโรคพืชด้วยเทคนิคแบบ Elisa dot blotting และ Western blotting.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อุทัย รุ่งเรืองศรี . 2539. "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสโรคพืชด้วยเทคนิคแบบ Elisa dot blotting และ Western blotting".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อุทัย รุ่งเรืองศรี . "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสโรคพืชด้วยเทคนิคแบบ Elisa dot blotting และ Western blotting."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539. Print.
อุทัย รุ่งเรืองศรี . การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสโรคพืชด้วยเทคนิคแบบ Elisa dot blotting และ Western blotting. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2539.